logo-uri proiect

NEWSLETTER NR. 2

In cadrul proiectului “Formularea şi promovarea unei propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” a fost propusa o politică publică.

Politica publică propusă şi instrumentele puse la dispoziţie prin platforma electronică interactivă «voluntar inteligent» (voluntarI) dezvoltă şi introduce sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni în domeniul răspunsului la situaţiile de urgenţă.

Denumirea politicii publice: “Creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)”

Scopul: Creşterea numarului de voluntari si a nivelului lor de competente in domeniul primului ajutor si a situatiilor de urgenta prin utilizarea tehnologiei: platforma interactiva „voluntar inteligent” (voluntarI).

Direcţiile majore de acţiune propuse în vederea atingerii scopului declarat sunt:

  1. Crearea unui sistem functional de actualizare a bazei de date cu voluntarii activi din România, in domeniul situațiilor de urgențe

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a 4 etape intermediare distincte, respectiv:

  • Crearea si mentenanța unei baze de date centralizată care sa cuprindă datele de identificare si principalele competențe ale voluntarilor activi in domeniul situațiilor de urgență, in cadrul platformei “voluntar inteligent”
  • Utilizarea unei structuri a datelor minimal compatibile cu alte baze de date similare, naționale și internaționale, pentru a putea permite analize comparative periodice și a identifica factorii determinanți ai voluntariatului pentru domeniul situațiilor de urgentă
  • Semnalarea de către fiecare voluntar in parte a menținerii/schimbării statutului de voluntar activ sau a oricarei modificări relevante (locație, date de contact, etc.), prin intermediul platformei “voluntar inteligent”
  • Desfășurarea sistematică a unor sesiuni de training on-line prin intermediul platformei “voluntar inteligent” pentru reactualizarea constantă a cunostintelor in domeniul situațiilor de urgență.
  • Dezvoltarea unui sistem de motivare a voluntarilor prin recunoașterea compețentelor dobândite in urma participării la trainingurile on-line
  • Realizarea periodică de analize privind caracteristicile voluntarilor, pentru a putea realiza o mai bună adecvare a campaniilor de informare sau pentru identificarea factorilor determinanți ai voluntariatului
  1. Crearea și implementarea unui sistem funcțional de recunoaștere a competențelor dobândite prin training-ul on-line al voluntarilor

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a 2 etape intermediare distincte, respectiv:

2.1.  Definirea şi implementarea unui standard pentru managementul voluntarilor în vederea asigurării unei experienţe de calitate pentru voluntari, organizaţie şi beneficiarii activităţii de voluntariat

2.2.  Crearea de sisteme de autoreglementare a sectorului de voluntariat care să vegheze la calitatea managementului voluntarilor, care să recunoască performanţa în managementul voluntarilor şi să corecteze prin metode constructive abaterile de la standardul minim de calitate în acest domeniu.

Beneficiari

  • direcţi: voluntari implicați in activități de răspuns la situații de urgență, personalul direct responsabil de activitățile de voluntariat privind primul ajutor și răspunsul la situații de urgență.
  • indirecţi: Cetăţenii, ca beneficiari ai serviciilor oferite, organizațiile care lucrează cu voluntari.

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactaţi la adresa: asociatiatis@gmail.com