logo-uri proiect

NEWSLETTER NR. 1

Fundaţia pentru SMURD și Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate au demarat proiectul „Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntari inteligent” (voluntarI).

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea ONG-urilor participante in formularea şi promovarea unor propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Dezvoltarea şi promovarea unei reţele tematice
 2. Creşterea capacităţii a 2 ONG-uri de a se implica în dezvoltarea de acţiuni de formulare ş promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern.
 3. Dezvoltarea de către ONG-urile participante a unor instrumente şi mecanisme independente de monitorizare şi evaluare.

Rezultate obtinute:

 • 2 ONG-uri cu capacitate crescută de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 1 reţea tematică dezvoltată în domeniul răspunsului la situaţii de urgenţă care grupeaza 12 ONG-uri şi este dezvoltată prin intermediul aplicaţiei din cadrul platformei electronice;
 • 12 ONG-uri participante la reţeaua tematică;
 • 10 acorduri de parteneriat semnate cu ONG-uri care încurajează activităţile de voluntariat în domeniul serviciilor publice şi mai ales în domeniul rezilienţei comuntăţilor la situaţiile de urgenţă;
 • 70 de persoane (reprezentanţi ai ONG-urilor participante) participă la activități de formare în domeniul “Politici publice alternative privind răspunsul la situaţii de urgenţă”;
 • 1 curs on-line realizat şi funcţional prin intermediul platformei “voluntarI”
 • 8 consultări de tip focus-group;
 • 3 scenarii de politică publică-opţiuni de intervenţie identificate;
 • 3 evaluari contrafactuale ale impactului scenariilor estimat realizate;
 • 1 platformă electronică pentru gestionarea voluntarilor pentru situaţii de urgenţă realizată şi testată;

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactaţi la adresa: asociatiatis@gmail.com