logo-uri proiect

Activități

A1. Dezvoltarea capacitaţii ONG-urilor participante pentru a formula si implementa politici publice alternative prin crearea unei reţele “VoluntarIconnect” si participarea la activitaţi de training prin platforma interactiva “voluntarI”. (R10)

Subactivitatea A1.1. Dezvoltarea unei retele tematice nationale de voluntari si stakeholder “VoluntarIconnect” pentru dezvoltarea capacitatii ONG-urilor participante de a formula si implementa politici publice alternative.

Subactivitatea A1.2 Instruirea personalului ONG-urilor participante prin participarea la cursul: “Politici publice alternative privind răspunsul la situaţii de urgenţă” .

A.2 Formularea si promovarea unei propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, prin implicarea reţelei “VoluntarIconnect” conform SCAP: Cresterea rezilienţei comunitaţilor la situaţii de urgenţa prin utilizarea tehnologiei: platforma interactiva “voluntarI”. (A2.1, A2.2-R10; A2.3, A2.4-R11)

Subactivitatea A2.1. Dezvoltarea unui mecanism de consolidare a dialogului social și civic în domeniul creşterii capacităţii de rezilienţă a comunităţilor în situaţii de urgenţă.

Subactivitatea A2.2 Elaborarea politicii publice alternative privind creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei.

Subactivitatea A2.3 Aprobarea politicii publice alternative privind creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).

Subactivitatea A2.4. Implementarea politicii publice alternative privind creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).

A3. Dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare si evaluare a politicii publice alternative privind Cresterea rezilienţei comunitaţilor la situaţii de urgenţa prin utilizarea tehnologiei, “evaluare.voluntarI”, în cadrul platformei interactive “voluntarI”. (R10)

Subactivitatea A3.1. Monitorizarea şi evaluarea politicii publice alternative privind creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).

A4. Dezvoltarea responsabilitaţii civice, de implicare a comunitaţilor locale în viaţa publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitaţi de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile în contextul situaţiilor de urgenţa. (R10)

Subactivitatea A4.1. Organizarea şi realizarea de către solicitant a unei conferinţe naţionale pentru diseminarea rezultatelor obţinute.

Activitatea 5

Subactivitatea A.5.1 Asigurarea managementului strategic şi operațional al proiectului