logo-uri proiect

platforma interactiva “voluntar inteligent” (voluntarI)

Fundaţia pentru SMURD în parteneriat cu Asociatia Technology And Innovation For Society / Tehnologie şi Inovare pentru Societate derulează în perioada 6 august 2018 – 5 august 2019, proiectul “Formularea si promovarea unei propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP, pentru cresterea rezilienţei comunitaţilor la situaţii de urgenţa prin utilizarea tehnologiei: platforma interactiva “voluntar inteligent” (voluntarI)”, cod MySMIS2014 113009. Proiectul are valoarea totala de 996,000 lei, din care valoarea totala a co-finantarii asigurate de Uniunea Europeana este de 819.749,68 lei, valoarea totala a finantarii nationale este de 156.330.31 lei iar valoarea totala a co-finantarii proprii este 19,920 lei.

Obiectiv proiect

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini ONG-urile participante pentru a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, în concordanta cu masurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 (SCAP).

  • Obiectivul general II: Implementarea unui management performant în administratia publica
  • Obiectivul specific II.1: Cresterea coerentei, eficientei, predictibilitatii si transparentei procesului decizional în administratia publica
  • Obiectivul specific subsecvent II.1.6. Dezvoltarea capacitatii societatii civile, mediului academic si altor parteneri sociali relevanti (sindicate, patronate etc.) de a sustine si promova reforma administratiei publice

Parteneri

FUNDATIA PENTRU SMURD

Lider de proiect

SCOPUL FUNDATIEI

Să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor.

ASOCIATIA TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR SOCIETY TEHNOLOGIE SI INOVARE PENTRU SOCIETATE

Partener

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Stimularea utilizarii tehnologiei in guvernare pentru cresterea calitatii serviciilor publice, stimularea spiritului civic, dezvoltarea oamenilor si a comunitatilor si cresterea calitatii vietii.

12
ONG-uri
10
Acorduri de parteneriat
1
Platformă electronică
70+
Mape de conferință

Parteneriate

Reprezentantii ONG-urilor, personal, membri sau voluntari, (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale) si personalul din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de executie), cu atributii în domeniul raspunsului la situatii de urgenta si nu numai

A1.

Dezvoltarea capacitaţii ONG-urilor participante pentru a formula si implementa politici publice alternative prin crearea unei reţele “VoluntarIconnect” si participarea la activitaţi de training prin platforma interactiva “voluntarI”. (R10)

A.2

Formularea si promovarea unei propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, prin implicarea reţelei “VoluntarIconnect” conform SCAP: Cresterea rezilienţei comunitaţilor la situaţii de urgenţa prin utilizarea tehnologiei: platforma interactiva “voluntarI”.

A.3

Dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare si evaluare a politicii publice alternative privind Cresterea rezilienţei comunitaţilor la situaţii de urgenţa prin utilizarea tehnologiei, “evaluare.voluntarI”, în cadrul platformei interactive “voluntarI”. (R10)

A.4

Dezvoltarea responsabilitaţii civice, de implicare a comunitaţilor locale în viaţa publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitaţi de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile în contextul situaţiilor de urgenţa. (R10)

Activități